Cuộc thi “Sức khỏe học đường” được thực hiện dưới hình thức online. Người chiến thắng sẽ dành được phần thưởng giá trị của Ban Tổ chức Cuộc thi. Cuộc thi có 2 bộ giải thưởng dành cho học sinh nữ và giáo viên nữ có câu trả lời trong phần thi trắc nghiệm đúng nhất. Có dự đoán số lượt người trả lời đúng/gần đúng nhất với số lượt người trả lời đúng các câu hỏi do hệ thống phần mềm tổng hợp khách quan.

Mỗi giải gồm giấy chứng nhận kèm theo tiền mặt như sau:

- 02 giải nhất (01 giải học sinh và 01 giải giáo viên): mỗi giải 8.000.000 đồng.

- 02 giải nhì (01 giải học sinh và 01 giải giáo viên): mỗi giải 5.000.000 đồng.

- 04 giải ba (02 giải học sinh và 02 giải giáo viên): mỗi giải 3.000.000 đồng.

- 40 giải khuyến khích (20 giải học sinh và 20 giải giáo viên): mỗi giải 1.000.000 đồng.