Nguyễn Trần Việt Cẩm - Học sinh trường tiểu học Tô Vĩnh Diện, Hà Nội

07/04/2016

Con rất thích Cuộc thi "Đi đường an toàn - Cho bạn, cho tôi" vì con thấy Cuộc thi hay và bổ ích cho tất cả học sinh chúng con. Con mong cuộc thi này mở rộng cho lứa tuổi lớp 4 lớp 5 chúng con để giúp chúng con hiểu biết thêm về an toàn giao thông.