STTIDHọ và tênTrườngLớpTỉnh/thànhQuận/HuyệnLần thiNgày thi
1 HS9775300Phạm Hải Long1179931834637370Dự thi lần 26020-6-2016 17:01
2 HS2391784Trương Khánh Linh9499208035353Dự thi lần 7020-6-2016 17:01
3 HS2391784Trương Khánh Linh9499208035353Dự thi lần 6820-6-2016 17:00
4 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 989920-6-2016 17:00
5 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 990020-6-2016 17:00
6 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 990120-6-2016 17:00
7 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 990220-6-2016 17:00
8 HS9775300Phạm Hải Long1179931834637370Dự thi lần 25820-6-2016 17:00
9 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 990320-6-2016 17:00
10 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 990420-6-2016 17:00
11 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 990520-6-2016 17:00
12 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 990620-6-2016 17:00
13 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 990720-6-2016 17:00
14 HS9775300Phạm Hải Long1179931834637370Dự thi lần 25920-6-2016 17:00
15 HS2391784Trương Khánh Linh9499208035353Dự thi lần 6920-6-2016 17:00
16 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 990820-6-2016 17:00
17 HS9843211Lê Thị Bích Như1872932392087870Dự thi lần 120-6-2016 17:00
18 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 990920-6-2016 17:00
19 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 989320-6-2016 16:59
20 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 989420-6-2016 16:59
21 HS2030713Phan Hoàng Anh57517723633330Dự thi lần 7120-6-2016 16:59
22 HS9775300Phạm Hải Long1179931834637370Dự thi lần 25620-6-2016 16:59
23 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 989520-6-2016 16:59
24 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 989620-6-2016 16:59
25 HS2391784Trương Khánh Linh9499208035353Dự thi lần 6620-6-2016 16:59
26 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 989720-6-2016 16:59
27 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 989820-6-2016 16:59
28 HS9775300Phạm Hải Long1179931834637370Dự thi lần 25720-6-2016 16:59
29 HS2137266lenhokhoa19822003627262Dự thi lần 120-6-2016 16:59
30 HS2391784Trương Khánh Linh9499208035353Dự thi lần 6720-6-2016 16:59
31 HS9775300Phạm Hải Long1179931834637370Dự thi lần 25420-6-2016 16:58
32 HS10623032Trần Anh Quốc1740634637683833Dự thi lần 1220-6-2016 16:58
33 HS2391784Trương Khánh Linh9499208035353Dự thi lần 6420-6-2016 16:58
34 HS2391784Trương Khánh Linh9499208035353Dự thi lần 6520-6-2016 16:58
35 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 988820-6-2016 16:58
36 HS9775300Phạm Hải Long1179931834637370Dự thi lần 25520-6-2016 16:58
37 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 988920-6-2016 16:58
38 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 989020-6-2016 16:58
39 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 989120-6-2016 16:58
40 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 989220-6-2016 16:58
41 HS10623032Trần Anh Quốc1740634637683833Dự thi lần 1320-6-2016 16:58
42 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 988120-6-2016 16:57
43 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 988220-6-2016 16:57
44 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 988320-6-2016 16:57
45 HS10623032Trần Anh Quốc1740634637683833Dự thi lần 1020-6-2016 16:57
46 HS9775300Phạm Hải Long1179931834637370Dự thi lần 25220-6-2016 16:57
47 HS10623032Trần Anh Quốc1740634637683833Dự thi lần 1120-6-2016 16:57
48 HS2391784Trương Khánh Linh9499208035353Dự thi lần 6220-6-2016 16:57
49 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 988420-6-2016 16:57
50 HS9775300Phạm Hải Long1179931834637370Dự thi lần 25320-6-2016 16:57
51 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 988520-6-2016 16:57
52 HS11221658Nguyễn Thị Thanh Thiên577236371633330Dự thi lần 4220-6-2016 16:57
53 HS2030713Phan Hoàng Anh57517723633330Dự thi lần 7020-6-2016 16:57
54 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 988620-6-2016 16:57
55 HS2391784Trương Khánh Linh9499208035353Dự thi lần 6320-6-2016 16:57
56 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 988720-6-2016 16:57
57 HS9775300Phạm Hải Long1179931834637370Dự thi lần 25020-6-2016 16:56
58 HS2135711Vũ Đăng Dương198234582627262Dự thi lần 420-6-2016 16:56
59 HS2030713Phan Hoàng Anh57517723633330Dự thi lần 6920-6-2016 16:56
60 HS2391784Trương Khánh Linh9499208035353Dự thi lần 6020-6-2016 16:56
61 HS9775300Phạm Hải Long1179931834637370Dự thi lần 25120-6-2016 16:56
62 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 987720-6-2016 16:56
63 HS11221658Nguyễn Thị Thanh Thiên577236371633330Dự thi lần 4120-6-2016 16:56
64 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 987820-6-2016 16:56
65 HS2391784Trương Khánh Linh9499208035353Dự thi lần 6120-6-2016 16:56
66 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 987920-6-2016 16:56
67 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 988020-6-2016 16:56
68 HS9843202Nguyễn Thị Tiết Nhi1872932392087870Dự thi lần 120-6-2016 16:56
69 HS9843202Nguyễn Thị Tiết Nhi1872932392087870Dự thi lần 220-6-2016 16:56
70 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 986920-6-2016 16:55
71 HS9843199Nguyễn Thị Kiều Nhi1872932392087870Dự thi lần 120-6-2016 16:55
72 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 987020-6-2016 16:55
73 HS2391784Trương Khánh Linh9499208035353Dự thi lần 5820-6-2016 16:55
74 HS11221658Nguyễn Thị Thanh Thiên577236371633330Dự thi lần 4020-6-2016 16:55
75 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 987120-6-2016 16:55
76 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 987220-6-2016 16:55
77 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 987320-6-2016 16:55
78 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 987420-6-2016 16:55
79 HS2391784Trương Khánh Linh9499208035353Dự thi lần 5920-6-2016 16:55
80 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 987520-6-2016 16:55
81 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 987620-6-2016 16:55
82 HS2391784Trương Khánh Linh9499208035353Dự thi lần 5620-6-2016 16:54
83 HS11221658Nguyễn Thị Thanh Thiên577236371633330Dự thi lần 3920-6-2016 16:54
84 HS2391784Trương Khánh Linh9499208035353Dự thi lần 5720-6-2016 16:54
85 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 986620-6-2016 16:54
86 HS2030713Phan Hoàng Anh57517723633330Dự thi lần 6820-6-2016 16:54
87 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 986720-6-2016 16:54
88 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 986820-6-2016 16:54
89 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 985820-6-2016 16:53
90 HS2030713Phan Hoàng Anh57517723633330Dự thi lần 6720-6-2016 16:53
91 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 985920-6-2016 16:53
92 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 986020-6-2016 16:53
93 HS2391784Trương Khánh Linh9499208035353Dự thi lần 5520-6-2016 16:53
94 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 986120-6-2016 16:53
95 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 986220-6-2016 16:53
96 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 986320-6-2016 16:53
97 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 986420-6-2016 16:53
98 HS3017915Vũ Đình Phước181610960738382Dự thi lần 986520-6-2016 16:53
99 HS9775300Phạm Hải Long1179931834637370Dự thi lần 24720-6-2016 16:52
100 HS2391784Trương Khánh Linh9499208035353Dự thi lần 5320-6-2016 16:52
Hiển thị 1 đến 100 của 448225 | Số lượng trên một trang | Đang ở trang Của 4483 trang