An toàn khi qua sông bằng phương tiện đường thủy

19/03/2016

Trong số hàng triệu học sinh hiện nay không ít bạn đang hàng ngày đến trường bằng các phương tiện đường thủy quen thuộc như tàu, phà và thuyền. Đặc biệt là ở những vùng sông nước, những phương tiện đường thủy đã trở thành người bạn đường hàng ngày của mỗi học sinh.

Khi qua sông bằng các phương tiện này các bạn cần lưu ý đến công tác đảm bảo an toàn, chỉ sử dụng phương tiện qua sông tại các bến tàu, phà, đò ngang đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Bạn phải mặc áo phao hoặc cầm (đeo) dụng cụ nổi cá nhân trong suốt hành trình của phương tiện từ lúc rời bến đến khi cập bến an toàn.

Các thuyền viên, người lái phương tiện vận tải khách ngang sông có quyền từ chối chuyên chở bạn nếu bạn không tuân thủ việc mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân theo hướng dẫn. 

BÌNH LUẬN