Dấu hiệu nhận biết và ý nghĩa biển báo nguy hiểm

19/03/2016

Biển báo nguy hiểm là biển báo để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

Biển báo nguy hiểm là biển báo để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Đối với biển báo nguy hiểm, bạn chú ý đó là hình tam giác màu vàng, viền màu đỏ, giữa có hình vẽ màu đen biểu thị nội dung sự nguy hiểm cần biết. Ví dụ như biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm, nguy hiểm đá lở, người đi bộ cắt ngang, trẻ em…

Đây cũng là hai loại biển phố biến chúng ta hay gặp trên hành trình đến trường của mình. Các bạn hãy ghi nhớ nhé.

 

Nhận biết và chấp hành nghiêm biển báo nguy hiểm khi giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông.

BÌNH LUẬN