Hướng dẫn thống kê học sinh tham gia cuộc thi “Đi đường an toàn”

20/06/2016

Để thống kê học sinh tham gia cuộc thi, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định mã đơn vị (Trường, Quận/huyện, Tỉnh) trên trường học kết nối (truonghocketnoi.edu.vn)

- Truy cập website truonghocketnoi.edu.vn

- Đăng nhập với tài khoản cấp trường

- Chọn  "Không gian trường học" => "Quản lý nghiệp vụ trường học"

- Mã đơn vị có thể hiểu như hình dưới đây:

Bước 2: Truy cập website diduongantoan.edu.vn

- Click vào THỐNG KÊ

- Điền mã đơn vị vào ô trống và click vào “Tìm” (thống kê cấp nào thì đăng nhập mã đơn vị cấp đó – Ví dụ: Thống kê cấp trường thì chỉ cần điền mã đơn vị cấp trường vào ô “Trường”

BÌNH LUẬN