Nhường đường khi tham gia giao thông

19/03/2016

Nhường đường trong khi tham gia giao thông cũng là nét văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. 

Cùng với việc điều khiển phương tiện của mình vượt phương tiện khác, việc nhường đường cho người khác điều khiển phương tiện vượt lên là chuyện thường gặp trên khi tham gia giao thông. Và các bạn hãy lưu ý khi phát hiện có xe sau xin vượt nếu đủ điều kiện an toàn bạn hãy giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Khi xe sau đã vượt qua, bạn hãy quan sát, nếu thấy an toàn thì điều khiển phương tiện của mình trở lại đường đi ban đầu nhé.

BÌNH LUẬN