Hướng dẫn thống kê học sinh tham gia cuộc thi “Đi đường an toàn”

20/06/2016

Hướng dẫn thống kê học sinh tham gia cuộc thi “Đi đường an toàn”. Để thống kê học sinh tham gia cuộc thi, thực hiện các bước sau:

Chi tiết

Đối tượng tham gia Cuộc thi "Đi đường an toàn - Cho bạn, cho tôi"

19/03/2016

Căn cứ vào Kế hoạch “Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015 - 2016” số 704/KH-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 1/4 đến 1/6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi “Đi đường an toàn – Cho bạn, cho tôi”.

Chi tiết

Hướng dẫn cấp tài khoản trường học kết nối cho học sinh

18/03/2016

Để học sinh có tài khoản tham gia Cuộc thi "Đi đường an toàn - Cho bạn, cho tôi" nhà trường thực hiện việc cấp tài khoản cho học sinh theo chỉ dẫn dưới đây.

Chi tiết

Quy trình thí sinh tham gia Cuộc thi

18/03/2016

Để tham gia Cuộc thi, thí sinh phải được nhà trường cấp tài khoản trên truonghocketnoi.edu.vn. Tài khoản đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai cho các Sở GD-ĐT, các Sở GD-ĐT cấp cho Phòng GD-ĐT, trường THPT, Phòng GD-ĐT cấp cho các trường THCS, các trường cấp tài khoản cho từng học sinh. Các trường hợp cần thiết khác có thể liên hệ Ban Tổ chức để có giải đáp và hỗ trợ phù hợp. Sau khi học sinh đã có tài khoản, thì thực hiện các bước dưới đây:

Chi tiết