Biển báo cấm, những điều cần lưu ý

19/03/2016

Biển báo cấm là biển báo nhằm biểu thị các điều cấm hoặc hạn chế mà người sử dụng đường phải tuyệt đối tuân theo.

Chi tiết

Dấu hiệu nhận biết và ý nghĩa biển báo nguy hiểm

19/03/2016

Biển báo nguy hiểm là biển báo để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

Chi tiết

Ý nghĩa và cách nhận biết biển hiệu lệnh

19/03/2016

Biển báo hiệu lệnh dùng để báo các hiệu lệnh phải thi hành.

Chi tiết

Biển báo chỉ dẫn và ý nghĩa của nó

19/03/2016

Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết, đồng thời có tác dụng giúp cho việc điều khiển và hướng dẫn giao thông trên đường được thuận lợi, đảm bảo an toàn.

Chi tiết

Những hành vi nghiêm cấm khi đi bộ tham gia giao thông

19/03/2016

Đi bộ vốn là hoạt động tự nhiên của con người, nhưng khi tham gia giao thông, đi bộ cũng phải tuân theo đúng luật. Các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:

Chi tiết